sobpedgame
BG21คุณธรรม
bg2
bg3

ติดตามข่าวสารโรงเรียนบ้านสบเป็ดได้ที่ WWW.FACEBOOK.COM/BANSOBPED

ติดตาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 2

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสบเป็ด

วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61

วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61

โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของ นายสมุห์ มงคล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และครูและบุคลา...
กิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561

กิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561

วันที่ ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของ นายสมุห์ มงคล รักษาการแทนผู้อำนวยกา...
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ ณ วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระหว่างวันที่ 30-31 ...
กิจกรรมค่าย English Camp ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่าย English Camp ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำทีมของ นายพีระพงษ์ ไชยเชิด และคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม...
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมี นายพี...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

กิจกรรม งานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านสบเป็ด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำน...
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ดโดยมีนายพีระพงษ์ ไชยเชิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป...

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

BBLโรงเรียนบ้านสบเป็ด

เอกสารดาวโหลด

no-image
>>Downloadประกาศรับสมัครสอบครูดนตรีไทย<<
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย
>>ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัครสอบครูดนตรีไทย<<
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย
>>ดาวโหลดเอกสารสอบคาคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู<<
เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง >>>Downloadเอกสารประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ<<<
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค) พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสบเป็ด >>>ดาวโหลดเอกสาร<<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค) พนักงานราชการ
View All เอกสารดาวโหลด