sobpedgame
BG21คุณธรรม
bg2
bg3

ติดตามข่าวสารโรงเรียนบ้านสบเป็ดได้ที่ WWW.FACEBOOK.COM/BANSOBPED

ติดตาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสบเป็ด

ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียน>>&g...
ติวสอบNT ป.3 ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ปีการศึกษา2561

ติวสอบNT ป.3 ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ปีการศึกษา2561

25 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ได้จัดติวสอบNT นักเร...
กิจกรรมปีใหม่ม้งปี2562

กิจกรรมปีใหม่ม้งปี2562

หมู่บ้านสบเป็ดและโรงเรียนบ้านสบเป็ดโดยการนำของผู้นำชุมชนและคนในชุมชนได้จัดกิจกรรมปีใหม่ม้งประจำปี 2...
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศ...
วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61

วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61

โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของ นายสมุห์ มงคล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และครูและบุคลา...
กิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561

กิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561

วันที่ ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของ นายสมุห์ มงคล รักษาการแทนผู้อำนวยกา...
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ ณ วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระหว่างวันที่ 30-31 ...

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

BBLโรงเรียนบ้านสบเป็ด

เอกสารดาวโหลด

no-image
>>Downloadประกาศรับสมัครสอบครูดนตรีไทย<<
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย
>>ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัครสอบครูดนตรีไทย<<
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย
>>ดาวโหลดเอกสารสอบคาคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู<<
เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง >>>Downloadเอกสารประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ<<<
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค) พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสบเป็ด >>>ดาวโหลดเอกสาร<<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค) พนักงานราชการ
View All เอกสารดาวโหลด