ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียน>>>ดาวน์โหลด
More

ติวสอบNT ป.3 ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ปีการศึกษา2561

ติวสอบNT ป.3 ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ปีการศึกษา2561
25 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ได้จัดติวสอบNT นักเรียนระดับชั้นป.3 ให้แก่โรงเรียนบ้านสบเป็ดและโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผาทอง ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ห้องประชุมผาหลวง ประจำปีการศึกษา2561
More

กิจกรรมปีใหม่ม้งปี2562

กิจกรรมปีใหม่ม้งปี2562
หมู่บ้านสบเป็ดและโรงเรียนบ้านสบเป็ดโดยการนำของผู้นำชุมชนและคนในชุมชนได้จัดกิจกรรมปีใหม่ม้งประจำปี 2562 ขึ้น ณโรงเรียนบ้านสบเป็ด ระหว่างวันที่ 5-10มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าสืบต่อไป รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงกลางวัน) 27-28 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รูปภาพเพิ่มเติม
More

วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61

วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61
โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของ นายสมุห์ มงคล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และครูและบุคลากรครู ผู้กำกับลูกเสือกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน ของทุกปี
More

กิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561

กิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561
วันที่ ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของ นายสมุห์ มงคล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ดพร้อมคณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดแข่งขันกิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561  
More

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ ณ วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 รูปภาพเพิ่มเติม  
More

กิจกรรมค่าย English Camp ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่าย English Camp ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำทีมของ นายพีระพงษ์ ไชยเชิด และคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายEnglish Camp ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด ในระดับชั้น ป.6-ม.3 ตั้งแต่วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 
More

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมี นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ดและคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนบ้านสบเป็ดได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน การสาธิต และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการแบ่งเป็นฐาน ต่างๆ
More

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561
กิจกรรม งานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านสบเป็ด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคมและกิจกรรมที่นักเรียนแสดงความรักต่อคุณแม่ และการแสดงของนักเรียนแต่ละระดั...
More