กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดตั้งสภานักเรียน เพื่อทดแทน สภานักเรียนชุดเดิมที่กำลังจะจบการศึกษา ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 คือ เด็กชาย วีระศักดิ์ แซ่ซ้อ
More

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่2

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่2
วันที่ 5 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้มีการจัด ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2561 ประจำภาคเรียนที่2 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร.ต.วีระ มีเล้ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
More

ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียน>>>ดาวน์โหลด
More

ติวสอบNT ป.3 ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ปีการศึกษา2561

ติวสอบNT ป.3 ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ปีการศึกษา2561
25 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ได้จัดติวสอบNT นักเรียนระดับชั้นป.3 ให้แก่โรงเรียนบ้านสบเป็ดและโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผาทอง ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ห้องประชุมผาหลวง ประจำปีการศึกษา2561
More

กิจกรรมปีใหม่ม้งปี2562

กิจกรรมปีใหม่ม้งปี2562
หมู่บ้านสบเป็ดและโรงเรียนบ้านสบเป็ดโดยการนำของผู้นำชุมชนและคนในชุมชนได้จัดกิจกรรมปีใหม่ม้งประจำปี 2562 ขึ้น ณโรงเรียนบ้านสบเป็ด ระหว่างวันที่ 5-10มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าสืบต่อไป รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงกลางวัน) 27-28 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รูปภาพเพิ่มเติม
More

วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61

วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61
โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของ นายสมุห์ มงคล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และครูและบุคลากรครู ผู้กำกับลูกเสือกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน ของทุกปี
More

กิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561

กิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561
วันที่ ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของ นายสมุห์ มงคล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ดพร้อมคณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดแข่งขันกิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561  
More

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ ณ วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 รูปภาพเพิ่มเติม  
More