กิจกรรมค่าย English Camp ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่าย English Camp ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำทีมของ นายพีระพงษ์ ไชยเชิด และคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายEnglish Camp ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด ในระดับชั้น ป.6-ม.3 ตั้งแต่วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 
More

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมี นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ดและคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนบ้านสบเป็ดได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน การสาธิต และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการแบ่งเป็นฐาน ต่างๆ
More

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561
กิจกรรม งานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านสบเป็ด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคมและกิจกรรมที่นักเรียนแสดงความรักต่อคุณแม่ และการแสดงของนักเรียนแต่ละระดั...
More

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ดโดยมีนายพีระพงษ์ ไชยเชิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ดเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ดร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทาน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยตามหลักพระพุทธศาสนา
More

กิจกรรมทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดย มีผู้อำนวยการพีระพงษ์ ไชยเชิด เป็นประธานในพิธี ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พร้อมตรวจกองลูกเสือโรงเรียนบ้านสบเป็ด ในที่ 4 กรกฎาคม 2561
More

โครงการแปลงทรัพย์เป็นทองกิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง

โครงการแปลงทรัพย์เป็นทองกิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง
โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการแปลงทรัพย์เป็นทองกิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง
More

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ดนำโดย นายพีระพงษ์   ไชยเชิด คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด โดยเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอ่านสารจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และให้ความรู้เรื่องโทษต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติด </center
More

เดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน และหมู่บ้านสบเป็ด ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำโมง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ป้องกัน ไข้เลือดออก ภายชุมชนหมู่บ้านสบเป็ด รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยมีนาย พีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนักเรียน ได้จัดกิกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และ ระลึกถึงพระคุณของคุณครู และส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยประจำปี2561

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยประจำปี2561
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยมีนาย พีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนักเรียน โดยมี โดยมี นางจันทร์เพ็ญ อะทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผตอ เป็นประธานในพิธี ได้จัดกิกรรมวันไหว้ครูดนตรีไทยประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และ ระลึกถึงพระคุณของคุณครู พิธีไหว้ครูดนตรีไทย เป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมา และเป็นประเพณีที่ดีงาม...
More