โครงการการติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง Brain Based Learning สพป.น่านเขต 2 : Develop by BanSobpedSchool
 

หมายเหตุ

>> ผ่านการประเมิน
>> ไม่ผ่านการประเมิน รายงานผลประเมิน
ลำดับ โรงเรียน กุจแจดอกที่ 1 กุจแจดอกที่ 2 กุจแจดอกที่ 3 กุจแจดอกที่ 4 กุจแจดอกที่ 5
1 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
2 โรงเรียนบ้านนาบง ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
3 โรงเรียนบ้านนาหนุน 2 ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
4 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
5 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
6 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
7 โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
8 โรงเรียนบ้านสันเจริญ ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
9 โรงเรียนบ้านแหน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
10 โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
11 โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
12 โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
13 โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
14 โรงเรียนแสนทองวิทยา ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
15 โรงเรียนบ้านสบขุ่น ยังไม่ได้ทำการประเมิน
16 โรงเรียนบ้านท่าวังผา ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
17 โรงเรียนบ้านนาขวาง ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
18 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ยังไม่ได้ทำการประเมิน
19 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
20 โรงเรียนบ้านกอก
21 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย
22 โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
23 โรงเรียนไตรคามวิทยา
24 โรงเรียนธาราบรรพต
25 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
26 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง
27 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
28 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง ยังไม่ได้ทำการประเมิน
29 โรงเรียนบ้านสบกอน
30 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์
31 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
32 โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา
33 โรงเรียนบ้านหนอง
34 โรงเรียนบ้านชี
35 โรงเรียนบ้านดอนแท่น
36 โรงเรียนบ้านใหม่
37 โรงเรียนบ้านหนองผุก
38 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
39 โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา
40 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ
41 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ
42 โรงเรียนบ้านเกวต
43 โรงเรียนบ้านน้ำคา
44 โรงเรียนบ้านน้ำสอด ยังไม่ได้ทำการประเมิน
45 โรงเรียนบ้านตึ๊ด
46 โรงเรียนบ้านผาหลัก
47 โรงเรียนบ้านปางส้าน
48 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
49 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
50 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
51 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
52 โรงเรียนบ้านด่าน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
53 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
54 โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
55 โรงเรียนบ้านปางหก ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
56 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
57 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
58 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
59 โรงเรียนบ้านสบปืน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
60 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
61 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
62 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง ยังไม่ได้ทำการประเมิน
63 โรงเรียนบ้านผาสิงห์
64 โรงเรียนบ้านน้ำโมง
65 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
66 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
67 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ
68 โรงเรียนบ้านสะปัน
69 โรงเรียนบ้านสว้า ยังไม่ได้ทำการประเมิน
70 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
71 โรงเรียนบ้านนาคอก ยังไม่ได้ทำการประเมิน
72 โรงเรียนบ้านผักเฮือก ยังไม่ได้ทำการประเมิน
73 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ยังไม่ได้ทำการประเมิน
74 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก
75 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
76 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
77 โรงเรียนบ้านสบมาง ยังไม่ได้ทำการประเมิน
78 โรงเรียนบ้านนากอก ยังไม่ได้ทำการประเมิน
79 โรงเรียนบ้านปางกอม
80 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์
81 โรงเรียนบ้านสองแคว
82 โรงเรียนบ้านปางปุก
83 โรงเรียนบ้านสะเกิน
84 โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
85 โรงเรียนบ้านผาเวียง
86 โรงเรียนพนาสวรรค์
87 โรงเรียนภูคาวิทยาคม
88 โรงเรียนวรนคร ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
89 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
90 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
91 โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)
92 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง
93 โรงเรียนไตรประชาวิทยา
94 โรงเรียนบ้านสกาดใต้
95 โรงเรียนสกาดพัฒนา
96 โรงเรียนบ้านนาฝาง
97 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
98 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา
99 โรงเรียนบ้านไร่
100 โรงเรียนบ้านปางยาง
101 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง
102 โรงเรียนบ้านพาน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
103 โรงเรียนบ้านนาก้อ ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
104 โรงเรียนบ้านปงสนุก
105 โรงเรียนบ้านนาวงศ์
106 โรงเรียนบ้านเสี้ยว ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
107 โรงเรียนบ้านแดนพนา ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
108 โรงเรียนบ้านหนาด ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
109 โรงเรียนศรีสระวงศ์ ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
110 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
111 โรงเรียนบ้านป่าลาน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
112 โรงเรียนบ้านปรางค์ ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
113 โรงเรียนบ้านร้อง ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
114 โรงเรียนบ้านขอน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
115 โรงเรียนบ้านป่าหัด ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
116 โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)
117 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า
118 โรงเรียนบ้านน้ำยาว
119 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
120 โรงเรียนบ้านม่วง ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
121 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา
122 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
123 โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี ยังไม่ได้ทำการประเมิน
124 โรงเรียนบ้านน้ำลาด ยังไม่ได้ทำการประเมิน
125 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ยังไม่ได้ทำการประเมิน
126 โรงเรียนมณีพฤกษ์ ยังไม่ได้ทำการประเมิน
127 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ยังไม่ได้ทำการประเมิน
128 โรงเรียนบ้านปางแก ยังไม่ได้ทำการประเมิน
129 โรงเรียนบ้านแพะกลาง ยังไม่ได้ทำการประเมิน
130 โรงเรียนบ้านน้ำพิ ยังไม่ได้ทำการประเมิน
131 โรงเรียนบ้านปอน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
132 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง ยังไม่ได้ทำการประเมิน
133 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) ยังไม่ได้ทำการประเมิน ยังไม่ได้ทำการประเมิน
134 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา ยังไม่ได้ทำการประเมิน
135 โรงเรียนบ้านพร้าว
136 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา
137 โรงเรียนบ้านยู้
138 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว ยังไม่ได้ทำการประเมิน
139 โรงเรียนบ้านนาฝ่า
140 โรงเรียนบ้านถ่อน
141 โรงเรียนบ้านสบหนอง
142 โรงเรียนบ้านสบสาย
143 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 ยังไม่ได้ทำการประเมิน
144 โรงเรียนบ้านปง
145 โรงเรียนบ้านวังว้า
146 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์
147 โรงเรียนบ้านหนองบัว ยังไม่ได้ทำการประเมิน
148 โรงเรียนบ้านเสี้ยว
149 โรงเรียนบ้านเวียงสอง ยังไม่ได้ทำการประเมิน
150 โรงเรียนบ้านคัวะ
151 โรงเรียนบ้านกอกจูน