BG21คุณธรรม
bg2
bg3
bg5

เช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ ช่วง COVID-19 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

เข้าเช็คชื่อนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสบเป็ด

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา2562

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา2562

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา2562 รูปภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดตั้งสภานักเรียน เพื...
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง (โรงเรียนบ้านสบเป็ด โ...
โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว

โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว

โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว โดยมี...
กิจกรรมงานแลกของขวัญและกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมงานแลกของขวัญและกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563กิจกรรมงานแลกของขวัญ และ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยโรงเรี...

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

BBLโรงเรียนบ้านสบเป็ด

เอกสารดาวโหลด

no-image
>>Downloadประกาศรับสมัครสอบครูดนตรีไทย<<
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย
>>ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัครสอบครูดนตรีไทย<<
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย
>>ดาวโหลดเอกสารสอบคาคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู<<
เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง >>>Downloadเอกสารประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ<<<
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค) พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสบเป็ด >>>ดาวโหลดเอกสาร<<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค) พนักงานราชการ
View All เอกสารดาวโหลด