sobpedgame
BG21คุณธรรม
bg2
bg3

ติดตามข่าวสารโรงเรียนบ้านสบเป็ดได้ที่ WWW.FACEBOOK.COM/BANSOBPED

ติดตาม

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสบเป็ด

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี...
นิเทศแบบบูรณาการจากคณะกรรมการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกาา 2562

นิเทศแบบบูรณาการจากคณะกรรมการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกาา 2562

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ได้รับการนิเทศแบบบูรณาการจากคณะกรรมการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภา...

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

BBLโรงเรียนบ้านสบเป็ด

เอกสารดาวโหลด

no-image
>>Downloadประกาศรับสมัครสอบครูดนตรีไทย<<
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย
>>ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัครสอบครูดนตรีไทย<<
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย
>>ดาวโหลดเอกสารสอบคาคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู<<
เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง >>>Downloadเอกสารประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ<<<
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค) พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสบเป็ด >>>ดาวโหลดเอกสาร<<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ภาค ค) พนักงานราชการ
View All เอกสารดาวโหลด