BG21คุณธรรม
bg2
bg3
bg5

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้ที่ Facebook Fanpage >>>>>>>>>>>

LIKE

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสบเป็ด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดกา...
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา2562

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา2562

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 ปีการศึกษา2562 รูปภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดตั้งสภานักเรียน เพื...

ประวัติโรงเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

BBLโรงเรียนบ้านสบเป็ด

เอกสารดาวโหลด

เอกสารประกาศผลดาวน์โหลด
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ>>>ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไฟล์ป...
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
no-image
>>Downloadประกาศรับสมัครสอบครูดนตรีไทย<<
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย
>>ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัครสอบครูดนตรีไทย<<
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย
View All เอกสารดาวโหลด