กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงกลางวัน) 27-28 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

รูปภาพเพิ่มเติม