กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ดโดยมีนายพีระพงษ์ ไชยเชิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ดเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ดร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทาน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยตามหลักพระพุทธศาสนา