กิจกรรมทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดย มีผู้อำนวยการพีระพงษ์ ไชยเชิด เป็นประธานในพิธี ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พร้อมตรวจกองลูกเสือโรงเรียนบ้านสบเป็ด ในที่ 4 กรกฎาคม 2561