กิจกรรมปีใหม่ม้งปี2562

หมู่บ้านสบเป็ดและโรงเรียนบ้านสบเป็ดโดยการนำของผู้นำชุมชนและคนในชุมชนได้จัดกิจกรรมปีใหม่ม้งประจำปี 2562 ขึ้น ณโรงเรียนบ้านสบเป็ด ระหว่างวันที่ 5-10มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าสืบต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม