กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

กิจกรรม งานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านสบเป็ด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคมและกิจกรรมที่นักเรียนแสดงความรักต่อคุณแม่ และการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

รูปภาพเพิ่มเติม