กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันจันทร์ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน