คาราวานวิทยาศาสตร์(อพวช) 2563

กิจกรรม​วันที่​คาราวานวิทยาศาสตร์(อพวช) 2563 ระหว่างวันที่ 21- 22 ธันวาคม​ 2563 นิทรรศการวิทยาศสตร์เคลื่อนที่เป็นนิทรรศการแบบสื่อสัมผัสที่ให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ผ่าน
การเล่นนิทรรศการพร้อมทั้งทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งขึ้นงานแต่ละชุดมีความสอดคล้องกับการจัตการเรียนรู้ตามแนวพางสะเต็ม (STEM
Education) แนวทางทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และสาระการเรียนในวิชาต่าง ๆ ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ดกิจกรรมดังกล่าวเสมือนยกเอาอาคารลูกเต๋ามาไว้ที่โรงเรียนบ้านสบเป็ด จัดโดย (อพวช)