ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน, 55140

โทรศัพท์ 054-760-233

Website : www.sobped.ac.th

Facebook : www.facebook.com/bansobped