โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ ณ วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561

รูปภาพเพิ่มเติม