โครงการแบ่งปันน้ำใจสู่น้องๆชาวน่าน ปีที่ 8

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ได้มีคณะผู้ใหญ่ใจดีได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวพร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด ในโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่น้องๆชาวน่าน ปีที่ 8 ทางคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ดขอขอบพระคุณที่ มอบโอกาสและแบ่งปันน้ำใจมาให้กับโรงเรียนของเรา

รูปภาพเพิ่มเติม