โรงเรียนบ้านสบเป็ด VS โรงเรียนบ้านสบกอน ร้องคัพ ครั้งที่ 17

โรงเรียนบ้านสบเป็ด VS โรงเรียนบ้านสบกอน ร้องคัพ ครั้งที่ 17
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านสบเป็ด นำทีมโดย ว่าที่ร้อยตรี วีระ มีเล้ ผู้จัดการทีม และครู ธนชน คำดี ครูธนกฤษ คำเขียว ครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ร้องคัพ ครั้งที่ 17 ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านสบกอน ชนะ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 2-0 นัดถัดไปโรงเรียนบ้านสบเป็ดจะพบกับ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 รูปภาพเพิ่มเติม
More

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยมี ว่าที่ร.ต.วีระ มีเล้ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนักเรียน ได้จัดกิกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และ ระลึกถึงพระคุณของคุณครู และส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม รูปภาพเพิ่มเติม
More

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่1

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2562 ภาคเรียนที่1
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้มีการจัด ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 ประจำภาคเรียนที่1 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร.ต.วีระ มีเล้ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
More

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดตั้งสภานักเรียน เพื่อทดแทน สภานักเรียนชุดเดิมที่กำลังจะจบการศึกษา ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 คือ เด็กชาย วีระศักดิ์ แซ่ซ้อ
More

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่2

ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่2
วันที่ 5 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้มีการจัด ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2561 ประจำภาคเรียนที่2 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร.ต.วีระ มีเล้ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
More

ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียน>>>ดาวน์โหลด
More

ติวสอบNT ป.3 ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ปีการศึกษา2561

ติวสอบNT ป.3 ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ปีการศึกษา2561
25 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ได้จัดติวสอบNT นักเรียนระดับชั้นป.3 ให้แก่โรงเรียนบ้านสบเป็ดและโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผาทอง ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ห้องประชุมผาหลวง ประจำปีการศึกษา2561
More

กิจกรรมปีใหม่ม้งปี2562

กิจกรรมปีใหม่ม้งปี2562
หมู่บ้านสบเป็ดและโรงเรียนบ้านสบเป็ดโดยการนำของผู้นำชุมชนและคนในชุมชนได้จัดกิจกรรมปีใหม่ม้งประจำปี 2562 ขึ้น ณโรงเรียนบ้านสบเป็ด ระหว่างวันที่ 5-10มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าสืบต่อไป รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงกลางวัน) 27-28 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รูปภาพเพิ่มเติม
More