วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61

วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61
โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของ นายสมุห์ มงคล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และครูและบุคลากรครู ผู้กำกับลูกเสือกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน ของทุกปี
More

กิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561

กิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561
วันที่ ศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของ นายสมุห์ มงคล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ดพร้อมคณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดแข่งขันกิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2561  
More

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามรอยวิถีพุทธ ณ วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 รูปภาพเพิ่มเติม  
More

กิจกรรมค่าย English Camp ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่าย English Camp ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำทีมของ นายพีระพงษ์ ไชยเชิด และคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายEnglish Camp ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด ในระดับชั้น ป.6-ม.3 ตั้งแต่วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 
More

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมี นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ดและคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดกิจกรรมในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยโรงเรียนบ้านสบเป็ดได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน การสาธิต และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการแบ่งเป็นฐาน ต่างๆ
More

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561
กิจกรรม งานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านสบเป็ด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคมและกิจกรรมที่นักเรียนแสดงความรักต่อคุณแม่ และการแสดงของนักเรียนแต่ละระดั...
More

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา2561

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ดโดยมีนายพีระพงษ์ ไชยเชิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ดเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ดร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยทาน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยตามหลักพระพุทธศาสนา
More

กิจกรรมทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดย มีผู้อำนวยการพีระพงษ์ ไชยเชิด เป็นประธานในพิธี ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พร้อมตรวจกองลูกเสือโรงเรียนบ้านสบเป็ด ในที่ 4 กรกฎาคม 2561
More

โครงการแปลงทรัพย์เป็นทองกิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง

โครงการแปลงทรัพย์เป็นทองกิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง
โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โครงการแปลงทรัพย์เป็นทองกิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง
More

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านสบเป็ดนำโดย นายพีระพงษ์   ไชยเชิด คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด โดยเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอ่านสารจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และให้ความรู้เรื่องโทษต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติด </center
More