ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ด้วยโรงเรียนบ้านสบเป็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง

ชื่อตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง     สาขาวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงาน บริการ/เทคนิค

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 11,280 บาท

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ หนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครู

การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึง 1 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6 บ้านบ้านสบเป็ด ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน  รหัสไปรษณีย์ 55140 โทรศัพท์ :054-760-233 โทรสาร : 054630233

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร ::>>>>>ไฟล์แนบ<<<<<