40 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชาวฟ้า-เหลือง

วันที่ 29-30 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้ ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวฟ้า-เหลือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี โรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่า ที่ร่วมเข้ามาช่วยระดมทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับทางโรงเรียนบ้านสบเป็ดในครั้งนี้ รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2562

ว่าที่ร้อยตรี วีระ มีเล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมผาหลวงในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต้น กิจกรรมตามฐานต่างๆ ภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดย มีผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี วีระ มีเล้ เป็นประธานในพิธี ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี พร้อมตรวจกองลูกเสือโรงเรียนบ้านสบเป็ด และ กิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน ตามแนวโครงการรักษ์ป่าน่าน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รูปภาพเพิ่มเติม
More

โรงเรียนบ้านสบเป็ด VS โรงเรียนชุมชนรัชดาฯ ร้องคัพ ครั้งที่ 17

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านสบเป็ด นำทีมโดย ว่าที่ร้อยตรี วีระ มีเล้ ผู้จัดการทีม และครู ธนชน คำดี ครูธนกฤษ คำเขียว ครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ร้องคัพ ครั้งที่ 17 ผลการแข่งขันโรงเรียนชุมชนรัชดาฯ ชนะ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 4 ประตูต่อ 1 รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562

รูปภาพเพิ่มเติม
More

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยมี ว่าที่ร.ต.วีระ มีเล้ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนักเรียน ได้จัดกิกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และ ระลึกถึงพระคุณของคุณครู และส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม รูปภาพเพิ่มเติม
More

ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านสบเป็ด รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียน>>>ดาวน์โหลด
More

ติวสอบNT ป.3 ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ปีการศึกษา2561

25 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านสบเป็ดและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ได้จัดติวสอบNT นักเรียนระดับชั้นป.3 ให้แก่โรงเรียนบ้านสบเป็ดและโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผาทอง ณ ศูนย์โรงเรียนบ้านสบเป็ด ห้องประชุมผาหลวง ประจำปีการศึกษา2561
More

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3ประจำปีการศึกษา 2560“น่าน-กรุงเทพ-ชลบุรี” ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์2561
More

กิจกรรมงานแลกของขวัญและกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมงานแลกของขวัญว และ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยโรงเรียนบ้านสบเป็ดได้ จัดกิจกรรม ขึ้นเพื่อให้นักเรียนและคุณครูได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมี นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และคณะครูโรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้ร่วมจัดกิจกรรมอย่างสนุกสนาน รูปภาพเพิ่มเติม
More