โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว

โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว โดยมีท่านวิทยากร ครูไสว สุทธไชย ครูกิติศักดิ์ มะโน และนักเรียนวิทยากรจากโรเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
More