กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันจันทร์ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รูปภาพเพิ่มเติม
More

กิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2558

วันที่ ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยการนำของท่านผู้อำนายการ พีระพงษ์ ไชยเชิดพร้อมคณะครูและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสบเป็ด ได้มีการจัดแข่งขันกิจกรรมกรีฑากีฬาสีภายในประจำปี 2558 โดยมี นางจันทร์เพ็ญ   อะทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผตอ เป็นประธานในพิธี >>>>>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<<<<<
More