กิจกรรมค่าย English Camp ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้จัดกิจกรรมค่ายEnglish Camp ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสบเป็ด ตั้งแต่วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ รูปภาพเพิ่มเติม
More